Om herningspejder

Gruppens historie:

Dalgas Gruppe blev stiftet i 1920, og i 1962 blev Sct. Johannes Gruppe stiftet som en underafdeling af Dalgas Gruppe. Gruppen skulle ligge i den vestlige bydel, og spejderne holdt derfor i starten til i Sct. Johannes Kirkes tårn. 1972-73 flyttede spejderne ned i en nedlagt vuggestue på Gl. Skolevej nær Vestervangsskolen. I 1975 -76 blev Dalgas Gruppe nedlagt og alle spejderne og al udstyret blev herefter samlet i Sct. Johannes Gruppe. I dag råder gruppen over huset på Gl. Skolevej, Kiderishytten og Knobskysten.             

 Ledere:

Hos Herningspejder.dk findes en stor flok dygtige og engagerede ledere, der hver uge yder en stor frivillig indsats for at levere kvalitets spejderarbejde for gruppens medlemmer.

Vi er en god blanding af "ældre" og yngre ledere - og med en blandet spejdererfaring. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden i lederkredsen, så ingen står alene med arbejdet. Ud over møderne i enhederne mødes lederne til ledermøder, hvor vi bl.a. laver vores fælles årsplan og planlægger flere af vores arrangementer. Endeligt tager vi på leder/hjælperudflugt en gang om året.

 Hos herningspejder.dk indhenter vi børneattester for alle ledere/medlemmer over 15 år.

 Gruppebestyrelse:

Gruppebestyrelsen er vores bestyrelse i spejdergruppen. Gruppebestyrelsen består af 4-6 forældre samt en leder fra hver enhed. Opgaven i gruppebestyrelsen er at sikre gruppens drift, hvilket først og fremmest vil sige at stå for pengeskabende aktiviteter, sikre en god kontakt med spejdernes forældre og vedligeholde spejderhytterne.

Samværsregler: 

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at forhindre overgreb, ved at screene vores frivillige ledere.

Således er det et krav at alle ledere og medhjælpene medlemmer over 15 år hvert andet år aflevere børneattest fra Det Centrale Kriminalregister. Herudover har gruppen udarbejdet følgende samværsregler som bliver gennemgået og revideret én gang årligt.

 Økonomi:

2 gange om året udsendes mail med kontingent opkrævning til gruppens medlemmer.

Foråret udsendes i februar.
Efterår udsendes i september.

Kontingent indbetalingen dækker udgifterne til det daglige spejderarbejde. Ture og lejre betales ved tilmeldingen.

Traditioner:

Herningspejder.dk er en af de ældste spejdergrupper i området, i 2020 fejrede gruppen 100rs jubilæum. En gruppen med 100år i rygsækken har en del faste årlige traditioner. Selv om der er traditioner, er der stadig plads til udvikling, fornyelse og ny tænkning.

August:       Fælles opstart for hele gruppen
Efteråret:    Leder/hjælper udflugt
Efteråret:    Gruppetur
Februar:     Gruppemøde med fællesspisning og valg til grupperådet
April:           Distriksturnering
Juni:            Sommerafslutning for hele gruppen

Ca. 4 gange årligt: Besøg på OK-tankene for at skaffe nye kortkunder, hvilket giver penge til vores kasse.
Ca. 2 gange årligt: En arbejdsdag i hhv. spejderhuset og vores hytte i Kideris.

I løbet af året har de enkelte enheder diverse weekendlejre/vandreture

 Til nogle af vores arrangementer vil vi gerne have Jeres hjælp, og vi håber derfor at I vil bakke os op og give et nap med.

 Vi vil også henstillle til, at I så vidt muligt deltager sammen med Jeres børn i de fælles arrangementer: Opstart, gruppemødet (ikke mindst) og sommerafslutningen.

Praktiske oplysninger:

Indmeldelse: 

Der udfyldelse en indmeldelsesblanket med oplysninger om barnet, tilladelse til foto og kørsel. Blanketten hentes her. Indmeldelsesblanketten udfyldes elektronisk hvorefter der fremsendes en velkomst mail samt oplysninger om kontingent indbetaling, når kontingentet er betalt er indmeldelse gældende og den nye spejder får udleveret sit eget spejder tørklæde

Udmeldelse: 

Det er meget vigtigt, at I ved udmeldelse melder det skriftligt til Jeres barns leder.

Vi håber, at vi med dette har belyst nogle af de spørgsmål I måtte ligge inde med, og ser frem til et godt samarbejde med Jer.