Lederne

Hos Herningspejderne findes en stor flok dygtige og engagerede ledere, der hver uge yder en stor frivillig indsats for at levere kvalitets spejderarbejde for gruppens medlemmer.

Hos Herningspejderne har alle ledere og medlemmer over 15 år afleveret godkendt børneattest.

Fam. koordinator: Anne Ellegaard - 2171 7836

Fam. koordinator: Kristian Obel Kokholm-Jensen

Bæverleder: Luisa Rømer 40849872

Bæverassistent: Henrik Dissing

Bæverassistent: Joan Berentzen

Bæverassistent: Tanja Kristensen

Ulveleder: Annette Raabjerg

Uklveassistent: Anne Ellegaard - 2171 7836

Ulveassistent: Anders Jensen

Juniorleder: Camilla Nybo - 5355 3602

Juniorassistent:

Juniorassistent:

Tropleder: Lars Rømer - 2210 1616

Assistent: Michael Nordby

Assistent: Camilla Nybo

Assistent: Stine Bro Pedersen

Assistent: MO - Oliver Morgenstern

Assistent: Noah Thordal Jørgensen

Assistent: Uffe Kristensen

Klanleder: Noah Thordal Jørgensen

Assistent:

Gruppebestyrelse:

Formand: Rasmus Berentzen (ulige år) mail

Gruppeleder: Lars Rømer 2210 1616 mail

Gruppeassistent: Lone Andersen

Kasserer: Lone Andersen mail

Bestyrelsesmedlem.: Kristian Obel Kokholm-Jensen(ulige år)

Jens Peder Jørgensen (ulige år)

Dorthe Bebe (ulige år)

Tommy Mogensen (Lige år)

Enhedsledere