Bliv spejder

Hos KFUM-Spejderne - Herning [herningspejder.dk] er du altid velkommen, hos os har vi løbende indmeldelse dvs. at du starter sæsonen når det passer dig.

Indmeldelse:
Indmeldelsen foretages via denne blanket. Når din indmeldelse er modtaget vil du modtage  en kvittering sammen med en  opkrævning af den første kontingent. Når kontingentet er betalt er man endelig medlem.

Nye medlemmer kan prøve spejderlivet nogle gange inden den endelig indmeldelse foretages. Det er dog ikke muligt at deltage på ture og lejre uden et gyldigt medlemskab.

Er der spørgsmål til indmeldelsen er du velkommen til at kontakte enhedslederne eller gruppelederen.

Udmeldelse:
For at opsige sit medlemsskab af herningspejder.dk skal der ligge en skriftlig udmeldelse.
(Dette er for at overholde reglerne fra tipsmidlerne)

Kontingent:
Kontingentet opkræves 2 gange årligt, via mail til spejderens forældre.
Forår udsendes i februar.
Efterår udsendes i august.
Nye indmeldelser opkræves løbende

 Kontingent takster pr 1.1.2024:
0 - 2 årige                                                          75,- pr. år.
Familiespejd/Bæver (ca. 3 - 7 årige)           290,- pr. ½ år.
Ulve/Junior/Trop/klan (ca. 8 - 99 årige)      510,- pr. ½ år.
Efterskole/passiv                                           290,- pr. ½ år.

 Information til nye forældre:

I denne folder har vi forsøgt at opliste svarene på nogle af de spørgsmål vi som spejderleder ofte møder - hent folder - tilsvarende information på herningspejder.dk.