Knobkysten

Tag på tur rundt om Knobkysten - klik på ovenstående foto


Nordea fondens kystpulje har støttet KFUM-Spejderne i Hernings projekt ”Knobkysten binder os sammen” med 356.000 kr. Projektet samler historien, naturen og kulturen omkring Limfjorden og sætter fokus på, hvordan samspillet mellem naturens kræfter, de historiske omvæltninger og kulturens tænkning og udvikling kan hjælpe os til at finde løsninger på de udfordringer vi står med nu og i fremtiden. Over det kommende år skal vi med udgangspunkt i knobkysten, hvor der skal etableres en shelter og et handikap multtoilet opleve naturen ved Limfjorden, fra fossilerne i moleret på Hanklit og Fur over dyr og planter over og under vandet til de nye forsøg med bæredygtig produktion af mad af østers, tang, søstjerner og forskellige invasive arter. Vi skal udforske de historiske omvæltninger fra Vikingeborgen Aggersborg over Johannitter klosteret Dueholm til middelalderborgen Spøttrup, mens vi i kajakker oplever stilheden og eftertænksomheden på vandet i tæt forbundethed med naturen og hinanden.   

I det tidligere forår 2017 blev vi spurgt om vi kunne være interesseret i at købe en strandgrund nord for Glyngøre, hvilket vi hurtigt gik positivt videre i processen med. Hen over sommeren har Rasmus (vores formand) og Simon (vores kassere) arbejdet ihærdig med at få det formelde på plads, hvilket nu er lykkedes og vi er nu de lykkelige ejere af 2 stk. sammenhængende strandgrunde lige nord for Glyngøre. I forbindelse med udvikling af aktiviteter til Knobkysten har gruppen søgt diverse tilladelser for at få lov til etableringen shelter og muldtoilet, i denne forbindelse kom vi i det tidliger forår 2019 i kontakt med vores nabo en tidligere spejder Poul D. Jensen. Poul syntes at ideen med Knobkysten var så god at han forærede os hans grund, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. Rasmus (vores formand) har efterfølgende fået ordnet papir arbejdet så vi nu har 3 sammenhængende strandgrunde. 

Fakta:

Størrelse ca. 3.200m2

Der findes på grunden ikke vand, toilet eller strøm

Adresse: Grunderup Strand 14-16-18, 7870 Roslev

 Ledere og grupperåd skal nu til at finde ud af hvordan vi kan få mest muligt ud af grunden som primært består af en skrænt, hybenroser, strand og en masse lavvandet vand, alt sammen med gode muligheder for nye aktiviteter. Aktiviteter vi nu skal til at udvikle og hitte på…På gruppens ledermøde den 13.1.2018 er grunden blevet døbt "knobkysten"

Vinderen af navnekonkurrencen er Joan som har vundet en lækker pandelampe.

Udlån/leje af grunden kan ske ved at kontakte:

Gruppeleder:
Lars Rømer
40840035
gruppeleder@herningspejder.dk

Se flere billeder på dette link