Området

Grunden beståer af en stor græsplæne/lejrplads omgivet af skov.
Skovene omkring grunden er privat ejede og må kun befærdes efter de regler som gælder for private skove.
Kiderishytten ligger lige ned til Rind Å hvor den offentligevandresti,
Kirkestien gennemskærer grunden på ruten fra Høgild til Rind kirke.

På grunden findes en shelter med plads til ca. 20 personer, sø med "badebro" (der må ikke bades i søen) og overdækket aktivitetshus.