Bæverne (førskole - 1. kl.)

Bæverne er KFUM-spejdernes enhed for børn i førskole, 0. og 1.klasse. Spejderarbejdet for bæverne er bygget op omkring bæverdammen som fantasiramme.

Bæverne inddeles i familier, som sammen med erfarne og veluddannede ledere laver masser af spændende aktiviteter. Først og fremmest bygger bæverarbejdet på leg og gode oplevelser. Herigennem lærer børnene om naturen og om verden omkring dem. De snuser allerede fra starten til spejderaktiviteter såsom førstehjælp, binde knob og knuder og lave mad over bål.

Bæverne mødes hver 2. søndag kl. 9.30 - 11.30 (søndag i lige uger)

Bæverne tager på en-dags-ture og engang imellem på enkelte lejre af kortere varighed.

Find mere inspiration i denne video

Bæverleder: Luisa Rømer - 4084 9872

Bæverassistent: Henrik Dissing

Bæverassistent: Joan Berentzen

Bæverassistent: Tanja Kristensen